Rehabilitacja dzieci z autyzmem

Autyzm u dziecka

Kiedy rodzi się dziecko, jest to dla jego rodziców wielka radość. Każdy kolejny dzień przynosi nowe doświadczenia, jest wspólnie odkrywaną przygodą. Większość dzieci jest dla swoich rodziców źródłem radości i dumy. Raz na jakiś czas zdarza się jednak, że rodzic lub opiekun zauważa, że dziecko rozwija się w innym niż jego rówieśnicy tempie, prędzej lub później pada diagnoza: autyzm. Budzi to zazwyczaj niedowierzanie, zaprzeczanie, chęć wyparcia, ucieczki. Kiedy okazuje się, że nie da się uciec od brutalnej rzeczywistości, zaczyna się etap mierzenia się z problemem. Ważne, aby nie odwlekać podjęcia działań mających na celu wspieranie rozwoju dziecka. Rehabilitacja dzieci z autyzmem wymaga całościowego spojrzenia na małego pacjenta. Istnieje wiele form rehabilitacji z których mogą skorzystać rodzice. Większość z nich opiera się na pracy ze zmysłami. Żeby wymienić tylko kilka najbardziej znanych, wystarczy wspomnieć trening słuchowy dr. Tomatisa, metodę Weroniki Sherborne czy stymulację zmysłów metodą Carla Delacato.

Related articles

Back to Top